Finnland

 

Janne Ahonen
Ville Kantee
Matti Hautamaeki
Jussi Hautamaeki
Risto Jussilainen
Veli-Matti Lindstroem
Jani Soininen
Tami Kiuru
Pekka Salminen